Konspekt szkolenia:

  1. Wprowadzenie do metodologii BIM. BIM w projektowaniu konstrukcji.
  2. Praktyczne wykorzystanie przez konstruktora modelu budynku stworzonego w systemie ArCADia BIM.
  3. Tworzenie w systemie ArCADia BIM modelu więźby dachowej, modelu zbrojenia płyty żelbetowej i słupa żelbetowego.
  4. Tworzenie modeli wykonawczych konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem otwartego modułu ArCADia-KOMPONENT ŻELBETOWY.
  5. Tworzenie statycznego modelu prętowego bezpośrednio z modelu budynku stworzonego w systemie ArCADia BIM.
  6. Formaty natywne, formaty otwarte. Format IFC.
  7. Współpraca programu ArCADia-RAMA 3D z programem EuroZłącza przy wymiarowaniu połączeń stalowych.

Trener: mgr inż. Krzysztof Banasik

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i inżynierii Środowiska, kierunku Budownictwo, min. II rok studiów.

UWAGA!
Na szkolenie przyjdź z własnym laptopem oraz z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed datą szkolenia wypełnij formularz na stronie: 
http://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form w celu uzyskania bezpłatnych licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach. Licencje zostaną wysłane drogą mailową.
Tu pobierz programy ArCADia 11, ArCADia-Rama 17 oraz EuroZłącza 4.1:
 http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

 

Szkolenie organizowane jest w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”.