Jesteś inżynierem i myślisz o studiach magisterskich? Pracujesz i projektujesz swoją dalszą ścieżkę zawodową? Chcesz pogłębić wiedzę i zyskać specjalistyczne umiejętności? Rozwijaj się z Politechniką Łódzką. Już teraz możesz wybierać z 32 kierunków studiów i zacząć zajęcia na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce już od marca!

Na inżynierów i licencjatów czeka 26 kierunków studiów w języku polskim i 6 w języku angielskim. Wśród nich znalazły się trzy nowe propozycje w ofercie Politechniki Łódzkiej.

Biogospodarka zrównoważona to kierunek dla tych, którzy chcą zostać specjalistami w prężnie rozwijającej się gałęzi gospodarki. Kierunek został przygotowany w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu innowacyjnych procesów, ograniczających uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczyniających się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Program kształcenia wykorzystuje wiedzę opartą o osiągnięcia nauk technicznych i ekonomicznych oraz o najnowsze rozwiązania technologiczne związane z biogospodarką. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Jeśli chcesz połączyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii z głębokim zrozumieniem czynników ludzkich, zostań specjalistą z zakresu interakcji człowiek-komputer (z ang. human-computer interaction HCI). Na kierunku Human-Computer Interaction nauczysz się prototypować, ewaluować i badać technologie interaktywne projektowane dla użytkowników. Ukończenie kierunku HCI w Politechnice Łódzkiej pozwala na zdobycie szerszych niż tylko techniczne, kompetencji ze styku informatyki i nauk społecznych. Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego, druku 3D, oprogramowania oraz najnowszych metod i technologii interaktywnych. Profesjonaliści z tej dziedziny są „wchłaniani” na europejskim rynku pracy przez szereg branż począwszy od IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowalnej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne. Kierunek będzie prowadzony w języku angielskim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Nanotechnologia to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin nauki. Studia magisterskie będą prowadzone na Wydziale Chemicznym w języku angielskim po raz pierwszy. Będą kształcić specjalistów posiadających gruntowną wiedzę na temat współczesnych trendów rozwojowych i najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii oraz chemii, biochemii i inżynierii materiałowej. Studenci mogą wybrać ścieżkę z podwójnym dyplomem z Uniwersytetem Twente (UT) w Enschede w Holandii. Jeden semestr spędzają na PŁ, dwa kolejne semestry przebywają na UT, biorąc udział w zajęciach i przygotowując pracę dyplomową.

Zobacz pełną ofertę kierunków studiów drugiego stopnia w rekrutacji na semestr letni wybierz kierunek dla siebie!

Aby aplikować na wybrany kierunek studiów, należy zarejestrować się w Portalu rekrutacyjnym, a następnie złożyć dokumenty w Dziale Rekrutacji Politechniki Łódzkiej przy ul. Radwańskiej 29. Rekrutacja na studia drugiego stopnia rusza 1 lutego i potrwa do 19 lutego 2021 r. do godz. 15.00. Na 22 lutego (poniedziałek) przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 25 lutego o godz. 16.00.

 

Źródło: Politechnika Łódzka