ZOSTAŃ PARTNEREM PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI!

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia z nami jubileuszowej, X edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi, czyli inicjatywy która wspiera najlepszych studentów na wybranych przez Fundatorów kierunkach studiów. Państwa wsparcie może przyjąć formę stypendium, finansowania miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego lub innego kursu podnoszącego kompetencje dla grupy studentów.

Udział w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi to sposób na dotarcie do tzw. „najlepszych z najlepszych”, czyli najbardziej aktywnych studentów wybranych przez Pracodawcę kierunków studiów, do których nie zawsze można trafić prowadząc rekrutację na praktyki, staże czy wolne stanowisko pracy. Fundując stypendium dla studentów ostatnich lat studiów wybranych kierunków Pracodawca ma szansę na przedstawienie swojej firmy tym najlepszym, którzy szukając dodatkowych korzyści finansowych, wynagradzających im ciężką prace na studiach starają się o przyznanie stypendium programu Młodzi w Łodzi. Zasady i warunki przyznawania stypendiów, finansowania akademików oraz kursów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych Pracodawców w porozumieniu z organizatorem programu. Pracodawca może określić dokładne warunki jakie musi spełniać przyszły stypendysta, w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. W regulaminie mogą być także zawarte zapisy zobowiązujące stypendystę do określonych świadczeń na rzecz Fundatora tj. np. odbycia w firmie Fundatora stażu lub praktyk, czy pełnienia na uczelni funkcji Ambasadora firmy Fundatora. Ubiegłoroczne regulaminy do wglądu na naszej stronie https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/ . Stypendysta może stać się dla firmy Fundatora cennym praktykantem, stażystą czy w dalszej perspektywie pracownikiem. Promocję programów stypendialnych jak i promocję samych Fundatorów, rekrutację oraz wstępną selekcją aplikacji zapewnia program Młodzi w Łodzi.

Udział w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi może być znaczącym wsparciem działań employer brandingowych. Może być też traktowany jako element działań firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Szczegółowa oferta wraz z harmonogramem oraz deklaracja udziału do pobrania poniżej.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta programu stypendialnego i chcielibyście wziąć w nim udział bardzo proszę o przesłanie mailem poniższej deklaracji udziału na adres: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl lub j.grzegory@uml.lodz.pl, lub telefoniczny 42/6385928, 42/6384327, 42/6385931.

Ważne aby decyzja w sprawie udziału w programie stypendialnym została podjęta i przekazana do 28 lipca 2017 r.

OFERTA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE STYPENDIALNYM