Zgarnij STYPENDIUM od firmy PELION!

Dodatkowe 700 zł miesięcznie na koncie? Czemu nie? Aplikuj o STYPENDIUM PELION!

O Stypendium może się ubiegać student Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczynający co najmniej czwarty rok studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszy rok studiów drugiego stopnia, który:
– studiuje na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Zarządzanie, Studia Międzynarodowe i Politologiczne;
– uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,5 i więcej;
– posługuje się językiem angielskim na poziomie min. średniozaawansowanym.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin_Pelion.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/pelion/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/