Zgarnij Stypendium lepszego sortu od ABB!

Może to właśnie Ty masz szansę na dodatkowe 700 zł w comiesięcznym budżecie?

O Stypendium ze strony firmy ABB może ubiegać się student:

A. studiujący na wybranych semestrach:
co najmniej V semestr studiów I stopnia,
co najmniej I semestr studiów II stopnia.

B. studiujący na Politechnice Łódzkiej, na jednym z poniższych kierunków:
• na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Inżynieria produkcji,
• na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na kierunku Robotyka i Automatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika,
• w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
• na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy.

C. spełniający poniższe kryteria:
• uzyskał średnią z ocen z ostatniego semestru min. 4,0 lub wynik co najmniej dobry na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów I stopnia,
• posługuje się językiem angielskim w stopniu dobrym,
• posiada doświadczenie w pracy w organizacjach studenckich i kołach naukowych (mile widziane doświadczenie w inicjatywach międzynarodowych, na przykład ERASMUS),
• jest zainteresowany odbyciem trzymiesięcznych płatnych praktyk w ABB po zakończeniu Stypendium,
• jest gotowy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach z Mentorem – przedstawicielem ABB – na terenie firmy (spotkanie raz w miesiącu), w celu poznania organizacji oraz rozwiązania wskazanego case study,
• jest otwarty na pełnienie funkcji ambasadora ABB na swojej uczelni i zobowiąże się dbać o dobre imię ABB (na przykład poprzez informowanie przedstawicieli Fundatora o bieżących wydarzeniach, a także uczestnictwo w targach pracy).

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin-ABB.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/abb/

Rekrutacja do 25 października 2019 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/