Agenda wydarzenia z udziałem uczniów z klasy III o profilu biologiczno-chemicznym z XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

 

8:00 zbiórka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12

8:15-8:25 powitanie i prezentacja oferty Wydziału Chemii UŁ

8:25-9:15 warsztat „Zrób swój kosmetyk” (laboratorium chemii organicznej)

9:15-10:15 warsztat „Odnawialne źródła energii okiem chemika” (laboratorium chemii nieorganicznej)

10:15-10:45  przejazd autokarem z Wydziału Chemii UŁ na Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, budynek Alchemium – Magia Chemii Jutra, ul. Żeromskiego 114

10:45-10:50  przywitanie uczniów przez Panią Prodziekan ds. Studentów dr hab. inż. Izabelę Witońską, prof. PŁ, Wydział Chemiczny PŁ, budynek Alchemium

10:50-11:00 prezentacja dla uczniów wygłoszona przez dr Aleksandrę Pawlik

11:00-12:00 pierwsza połowa klasy bierze udział w grze terenowej Chemical Express,

11:00-11:30 druga połowa klasy wysłucha prezentacji o Wydziale Chemicznym PŁ

11:30-12:30 druga połowa klasy bierze udział w grze terenowej Chemical Express

12:00-12:30 pierwsza połowa klasy wysłucha prezentacji o Wydziale Chemicznym PŁ

12:30-12:45 zakończenie i wręczenie nagród.

12:45-13:15  przejazd autokarem z Wydziału Chemicznego PŁ do firm Mabion i Delia (podział uczniów na 2 grupy): Mabion, ul. Langiewicza 60, Konstantynów Łódzki, Delia, ul. Ks. Kazimierza Janika 9, Konstantynów Łódzki

13:30-16:00  Wizyta w firmie Delia:

13:30 -13:50 – przywitanie oraz poczęstunek

13:50-14:20 – prezentacja o firmie

14:30-15:30 – wycieczka po zakładzie produkcyjnym

15:30-16:00 – podsumowanie/ dyskusja

13:30-16:00  Wizyta w firmie Mabion:

13:30-14:10 – powitanie i lunch

14:10-14:40 – wycieczka Departament Kontroli Jakości/Departament Badań i Rozwoju (po jednej grupie do każdego działu)

14:40-15:20 – wirtualny spacer dla obu grup razem

15:20-15:50 – wycieczka Departament Kontroli Jakości/Departament Badań i Rozwoju (po jednej grupie do każdego działu)

15:50-16:00 – podsumowanie/dyskusja

16:00-17:00powrót autokarem z firm Mabion i Delia do szkoły XXV LO, ul. Podhalańska 2A w Łodzi.