Program wydarzenia

14 czerwca 2024 r. (piątek)

8.00-8.30 – przyjazd gości i powitalna kawa na Politechnice Łódzkiej

Centrum Technologii Informatycznych (CTI), budynek B19, ul. Wólczańska 217/221 (parter, sala kinowa)

8:30-8:45 – sala kinowa – powitanie i krótka prezentacja Politechniki Łódzkiej, Prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. inż. Andrzej Romanowski,

8:45-9:30 – zwiedzanie CTI – podział na 4 grupy.

W planie są dwie alternatywne trasy zwiedzania:

  • I i II piętro (laboratoria VR, jaskinia, gry komputerowe)
  • III i IV piętro (ZS i Automotive, nawigacja, laboratoria sieciowe).

Wydział Mechaniczny PŁ

9:35-9:55 – zwiedzanie garaży zespołów Iron Warriors i Lodz Solar Team i prezentacja bolidów studentów.

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

10:00 – 10:15 –  sala Hydro – powitanie – Pani Dziekan prof. A. Bielawska

10:15 – 10:30 – zwiedzanie najnowszych sal firmowych w budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania

 10:30-10:45 – sala Hydro – prezentacja firmy Procter&Gamble

 

10:45-11:30 – przejazd z Politechniki Łódzkiej na Uniwersytet Medyczny, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UMED, ul. Pomorska 247/249

11:30-12:00 – prezentacja Uniwersytetu Medycznego,

12:00-12:30 – zwiedzanie sal fantomowych na kierunku lekarsko-dentystycznym,

12:30-13:00 – zwiedzanie DynamoLabu – kompleksowego, wysokospecjalistycznego ośrodka w Europie, gdzie zgromadzono wszystkie niezbędne urządzenia najwyższej klasy, pozwalające na przeprowadzenie skomplikowanych badań ruchowych oraz wydolnościowych w jednym miejscu

13:00-13:45 – obiad na UMED

13.45 –14.10 – przejazd z Uniwersytetu Medycznego na Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ – budynek D – ul. Pomorska 141/143

14.15-14.40popołudniowa kawa oraz przywitanie w auli budynku D – prezentacja wydziału BiOŚ UŁ i kierunków studiów – prof. UŁ, dr hab. Joanna Grabowska, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału BiOŚ UŁ

Zajęcia w IV grupach (w zależności od liczby nauczycieli):

Grupa I (10 osób)

14:45 – 15:00wizyta w Instytucie Biofizyki (prezentacja zaplecza dydaktycznego (sale Bfi 2-5) oraz pracowni Katedr Instytutu – w tym w Katedrze Biofizyki Medycznej oraz Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska prezentacja pracowni do hodowli komórkowej, profil badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych, pokaz możliwości wykorzystania mikroskopii fluorescencyjnej w biologii molekularnej – obserwacja preparatów wybranych komórek nowotworowych oraz komórek krwi (wybarwione organella komórkowe, DNA komórek, które uległo uszkodzeniu pod wpływem zanieczyszczeń środowiskowych), pokaz techniki służącej do rozdziału frakcji krwi obwodowej człowieka.

15:05 – 15:20wizyta w Instytucie Biochemii (prezentacja zaplecza dydaktycznego (sale ćwiczeń Bch2 i Bch3) oraz naukowego Instytutu: pracownie hodowli komórek, pracownie z mikroskopami (z odwróconym obiektywem zwykły i fluorescencyjny oraz do testu kometowego), pracownię Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym oraz pracownię wyposażoną w urządzanie do badania hemostazy: koagulometr, agregometr, T-TAS (system do całościowej i ilościowej analizy tworzenia się czopu płytkowego lub zakrzepu w warunkach pół-fizjologicznych).

Przejście do budynku A (ul. Banacha 12/16)

15:30 – 15:45wizyta w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska (prezentacja zaplecza dydaktycznego Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii – pokaz eksponatów kolekcji zoologicznej)

16.00-16.30 wizyta w Ogrodzie Dydaktycznym Wydziału BiOŚ – prezentacja kolekcji roślin.

Grupa II (10 osób)

14:45 – 15:00wizyta w Instytucie Biofizyki (prezentacja zaplecza dydaktycznego, sale Bfi 2-5 oraz pracowni Katedr Instytutu

15:05 – 15:20wizyta w Instytucie Biochemii (prezentacja zaplecza dydaktycznego (sale ćwiczeń Bch2 i Bch3) oraz naukowego Instytutu

Przejście do budynku A (ul. Banacha 12/16)

15:30 – 15:45wizyta w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii (prezentacja potencjału dydaktycznego, sala 4.4): obserwacje zabezpieczonych hodowli bakterii i grzybów, obserwacje mikroskopowe komórek drobnoustrojów, Koła Naukowe; prezentacja potencjału badawczego Instytutu Mikrobiologii: pokój chromatograficzny, bioreaktory, ewentualnie mikroskopy CLSM lub fluorescencyjny, cieplarki, chłodnie).

16:00-16:30wizyta w Ogrodzie Dydaktycznym Wydziału BiOŚ – prezentacja kolekcji roślin.

Grupa III (10 osób)

Przejście do budynku A (ul. Banacha 12/16)

14:50 – 15:05 –wizyta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej (Prezentacja pod binokularem różnych szczepów (posiadających różne mutacje) muszki owocowej, roślinne kultury in vitro – boks hodowlany, hodowle organów na wytrząsarkach, rośliny na szalkach, w kolbach czy słoikach do zaprezentowania i krótkiego omówienia, mikroskop fluorescencyjny, mikroskopy świetlne z preparatami chromosomowymi człowieka, hodowle komórkowe in vitro – możliwość podejrzenia w mikroskopie odwróconym wzrostu komórek w monowarstwie, zaprezentowanie stanowisk obsługujących spektrofotometr, fluorymetr, mineralizator mikrofalowy, destylarkę olejków eterycznych. Obserwacja prowadzonych eksperymentów fitopatologiczne i fitoremediacyjne).

15:10 – 15:25wizyta w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii (prezentacja potencjału dydaktycznego, sala 4.4)

15:30 – 15:45wizyta w Pracowni Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych

16:00-16:30– wizyta w Ogrodzie Dydaktycznym Wydziału BiOŚ – prezentacja kolekcji roślin.

Grupa IV (10 osób)

Przejście do budynku A (ul. Banacha 12/16)

14:50 – 15:05wizyta w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii (prezentacja potencjału dydaktycznego, sala 4.4)

15:10 – 15:25 – wizyta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

15:30 – 15:45wizyta w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska (prezentacja zaplecza dydaktycznego Katedry Antropologii – pokaz eksponatów kolekcji osteologicznej)

16:00-16:30wizyta w Ogrodzie Dydaktycznym Wydziału BiOŚ – prezentacja kolekcji roślin.

Grupa IV (10 osób)

Przejście do budynku A (ul. Banacha 12/16)

14:50 – 15:05 wizyta w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska (prezentacja zaplecza dydaktycznego Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii – pokaz eksponatów kolekcji zoologicznej)

15:10 – 15:25wizyta w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska cd. (prezentacja zaplecza dydaktycznego Katedry Antropologii – pokaz eksponatów kolekcji osteologicznej)

15:30 – 15:45wizyta w Instytucie Biologii Eksperymentalnej

16:00 – 16:30wizyta w Ogrodzie Dydaktycznym Wydziału BiOŚ – prezentacja kolekcji roślin.

 

16:30–17:10 – przejazd do hotelu Loom, ul. Ogrodowa 21 i zakwaterowanie

17:10-18:10 – czas wolny

18:10-18:30 – przejazd z hotelu Loom do Pałacu Steinertów, ul. Piotrkowska 272

18:30-22:00 – garden party, networking, kolacja i zwiedzanie Pałacu Steinertów z przewodnikiem

22:00 – spacer ulicą Piotrkowskąz przewodnikiem ŁOT do hotelu Loom lub samodzielny powrót do hotelu Loom.

 

 15 czerwca 2024 r. (sobota)

9:00-10:30 – śniadanie i wykwaterowanie z hotelu Loom

10:30-11:40 – przejście z hotelu Loom na Rynek Manufaktury, czas wolny

11:40-12:00 – przejazd z Manufaktury do Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź (zbiórka przy kasach/informacji we Foyer NCKF wejście do budynku od strony ul. Hasa)

12:00-14:00 – zwiedzanie NCKF

12:00–13:30 – wystawa Kino Polonia w NCKF

13:30–14:00 – wystawa Materia Kina w NCKF

14:00-14:30 – przejście do Restauracji Farina Bianco, al. Piłsudskiego 14

14:30-15:30 – obiad w Restauracji Farina Bianco

Powrót autokarem na parking PŁ po auta i odjazd do domów.