Agenda spotkania:

Godzina

Prowadzący

11:00-11:30

Zwiedzanie biura (Osoba dedykowana z recepcji)

11:30-12:00

Marek Bartosik (Executive Director)

12:00-12:30

Barbara Borowska (UX Designer) + Wiktor Kotecki (Tester)

12:30-12:40

Przerwa

12:40-12:55

Maciej Sopek (Marketing)

12:55-13:25

Paula Zimnicka (Architekt Chmurowy), Dawid Wiechno (DevOps) + konkurs

13:25-13:40

Przerwa

13:40-14:00

Dagmara Radosiewicz-Libuda (Analityk Biznesowy)