Agenda wizyty uczniów z klasy 3 o profilu technik mechatronik z Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi:

10:30 -11:00Informacje ogólne, BHP, podział na dwie grupy
11:00Grupa numer 1 – Zwiedzanie biur i magazynu 30 min
11:00Grupa numer 2 – Zwiedzanie części produkcyjnej fabryki napędów 30 min
11:30Zamiana grup
12:00Podsumowanie, informacje dodatkowe, Q&A
12:15Prezentacja na temat procesu rekrutacyjnego
12:40Powrót do Łodzi