Zapraszamy pracodawców do projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020”

OFERTA DLA PARTNERÓW

Projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne 2020”

 

DLA KOGO?

Projekt przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

CELE

 • Umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy.
 • Promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników.

ZAŁOŻENIA

 • Pracodawcy zgłaszają przynajmniej 1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.
 • Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są PŁATNE. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze stażystą umowy cywilnoprawnej i wypłaty wynagrodzenia w kwocie minimum 17,00 zł brutto/1 godzinę (czyli 2600 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin).
 • Pracodawcy składają deklarację uczestnictwa w projekcie (w załączeniu) do 28 lutego 2020 r., a następnie od 2do 25 marca 2020 r. dodają oferty staży wakacyjnych w swoim profilu w serwisie www.praktyki.lodz.pl Możliwość dodawania ofert staży wakacyjnych (zgodnie z przesłaną po przystąpieniu firmy do projektu instrukcją) dostępna jest na stronie www.praktyki.lodz.pl w profilu każdego zarejestrowanego pracodawcy do 2 marca 2020 r.
 • Wszystkie oferty zostaną opublikowane na Portalu Praktyk i Staży www.praktyki.lodz.pl w okresie trwania rekrutacji kandydatów czyli od 1 do 29 kwietnia 2020 r.
 • Organizator – Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą projektu, fundatorów staży i zgłoszonych ofert.
 • Pracodawcy, którzy przystąpią do programu po 28 lutego 2020 r. mogą dodać oferty staży i będą promowani w kampanii internetowej – ich logo nie będzie jednak umieszczone na materiałach drukowanych oraz nośnikach outdoorowych w ramach kampanii.
 • Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 29 kwietnia 2020 r. Kandydaci zarejestrowani w serwisie wybierają interesującą ich ofertę i po akceptacji regulaminu projektu, wysyłają aplikację.
 • Organizator przeprowadzi rekrutację, a następnie, zgodnie z wytycznymi firmy, udostępni w serwisie pracodawcom aplikacje najlepszych kandydatów wybranych w drodze preselekcji (uwzględniając wymagania przedstawione w ofercie stażu), bądź też udostępni w serwisie wszystkie otrzymane aplikacje na daną ofertę bez oceny wstępnej. O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.
 • Pracodawcy mogą określić wcześniejszy termin zamknięcia rekrutacji i wyłonienia stażystów.

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi 15 czerwca 2020 r.

SELEKCJA KANDYDATÓW – 2 ŚCIEŻKI WYBORU

 • Wstępna selekcja aplikacji przez Organizatora projektu. Na życzenie fundatora stażu, Organizator może dokonać weryfikacji zgłoszeń oraz wstępnego wyboru najlepszych kandydatów na staż z uwzględnieniem wymagań zawartych w ofercie, a następnie udostępnić pracodawcy aplikacje wraz ze swoimi ocenami. Organizator może poprosić uczestników o dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność zawartych w aplikacji informacji. Fundator otrzymuje informację od Organizatora na kontaktowy adres mailowy o dokonanej wstępnej selekcji. Od tego momentu pracodawca kontaktuje się bezpośrednio z wybranymi kandydatami.
 • Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji otrzymanych na daną ofertę w swoim profilu w serwisie praktyki.lodz.pl i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, selekcji oraz wyboru stażystów.

WARTO, liczby mówią same za siebie – Edycja 2019

 • 300 tys. Wyświetleń postów dedykowanych na Facebooku
 • 100 tys. Obejrzeń spotu promocyjnego na YouTubie
 • 190 tys. Odwiedzających stronę projektu praktyki.lodz.pl w kwietniu 2019 r.
 • 4 tys. przesłanych aplikacji
 • 220 stażystów – laureatów projektu
 • 67 łódzkich firm – fundatorów staży
 • 65% stażystów zatrudnionych po zakończeniu projektu

PARTNERZY 2019

KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW STAŻY

 1. Pozyskanie stażystów na okres wakacji to świetny sposób zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.
 2. Wsparcie rekrutacyjne firmy przez Organizatora – przeprowadzenie rekrutacji wśród łódzkich studentów i absolwentów oraz możliwość pre-selekcji aplikacji.
 3. Promocja firmy w trakcie trwania kampanii od 26 marca do 30 kwietnia 2020r. Zamieszczenie logotypu firmy na nośnikach reklamowych oraz materiałach drukowanych dotyczących projektu.
 • Citylighty MPK (20 szt.) – oferta dotyczy ufundowania minimum 5 staży w projekcie
 • Citylighty Urzędu Miasta (25 szt.)
 • Citylighty podświetlone na terenie uczelni (4 szt.)
 • Ulotki informacyjne (1000 szt.)
 • Plakaty B2 (100 szt.)
 • Reklama na funpage’u Młodzi w Łodzi na Facebooku (>21 tys. polubień)
 • Promocja fundatorów i ofert staży w dedykowanych postach na Facebooku
 • Spot promocyjny na kanale YouTube
 • Profil firmy oraz oferty staży wakacyjnych na stronie internetowej projektu pod adresem: www.praktyki.lodz.pl.
 • Dystrybucja informacji o projekcie w newsletterach do subskrybentów stron www.mlodziwlodzi.pl (10 tys. osób) i www.praktyki.lodz.pl (ponad 9,6 tys. osób).
 • Udział przedstawicieli wybranych fundatorów do udziału w konferencjach prasowych organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi – rozpoczynającej nabór kandydatów na staże – na początku kwietnia 2020 r. oraz podsumowującej projekt – koniec czerwca 2020 r.

HARMONOGRAM

Do pobrania:

oferta-dla-partnerow-staze-wakacyjne-2020.pdf