Podczas webinaru pokażemy wybrane wymogi dotyczące bezpieczeństw – na podstawie case study naszych klientów, skupimy się również na przykładach obliczeń dotyczących wytrzymałości.


Prowadząca:

Paula Mierzejewska – doktorantka specjalności Inżynieria Mechaniczna na Politechnice Łódzkiej. W Hydro Extrusion w Łodzi zatrudniona na stanowisku Konstruktora. Zajmuje się projektowaniem relingów oraz przeprowadzaniem analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych.

 


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTYyNjAzYmQtNmVjNi00Mjk4LTkxMjEtNjkxOWI3YWNkN2Ex%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bc1d8991-4a28-4552-abc1-ace7ae108274%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ff06f96a-91d8-4a6e-ac0f-fb02d731c925%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2d81dffb-efdd-42a4-a386-bac095e183e2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true