Szkolenie adresowane jest dla studentów, którzy w swojej przyszłej pracy zawodowej będą wykorzystywać arkusze kalkulacyjne i chcą zobaczyć jak w praktyce wygląda proces budowy zaawansowanego raportu agregującego tysiące rekordów pochodzących z kilku tabel i zakładek. Szkolenie będzie miało charakter praktycznego webinarium, a wszystkie zagadnienia będą prezentowane na przykładzie jednego case study, rozwijanego w pakiecie MS Excel przez prowadzącego wraz z postępem szkolenia.

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się:

  • na czym w praktyce polega obróbka i przygotowanie surowych danych w arkuszu kalkulacyjnym;
  • w jaki sposób agregować dane za pomocą dostępnych funkcji w Excelu oraz przy wykorzystaniu tabel przestawnych;
  • jak w prosty sposób tworzyć przejrzyste i dynamiczne wykresy na podstawie przygotowanych danych;
  • z jakich trików (skróty klawiszowe, mniej znane funkcjonalności) korzystać, aby codzienna praca w excelu pochłaniała mniej czasu i przynosiła więcej efektów

Webinarium będzie trwało 3 godziny zegarowe. W połowie szkolenia planowana jest 15 minutowa przerwa.

Wymagania wstępne:

1) Podstawowa wiedza z Excela (studenci, którzy mieli już z nim styczność)

2) Komputer z dostępem do internetu oraz zainstalowany MS Excel (wersja 2010 lub nowsza)


Szkolenie poprowadzi Daniel Zarzycki – absolwent kierunku Analityka Gospodarcza na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień pracuje w kontrolingu finansowym, zawodowo zajmuje się przygotowywaniem różnego rodzaju analiz i rozbudowanych raportów na potrzeby kadry kierowniczej w firmie. Jako analityk danych z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z arkuszami programu Excel w korporacjach i firmach średniego szczebla, kładzie nacisk na efektywną pracę z Excelem poprzez budowanie przejrzystych raportów i automatyzację powtarzalnych czynności przy użyciu programowania VBA oraz zaawansowanych funkcji dostępnych w aplikacji.

Członek Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia, Lider projektów poszerzających kompetencje obywatelskie (m.in. „Samorząd Uczniowski – Szkoła Praktycznego Przywództwa”; „Od Nas dla Was”).


Link do kolejnej części spotkania https://teams.live.com/meet/9426350006493