• Czy wiesz, że prawie 10% ofert pracy w branży IT stanowią ogłoszenia na stanowiska testerskie?
  • Dla wielu osób testing to początek drogi kariety w IT – ale co kryje się za pracą w zespole Quality Assurance?
  • A przede wszystkim jak zrobić ten pierwszy krok?

Na te i inne pytania podczas spotkania odpowie Katarzyna Królikowska, testerka oprogramowania w Accenture Polska.


Agenda:

  1. Co to jest testowanie oprogramowania? Więcej o pracy testera
  2. Predyspozycje do bycia testerem
  3. Zalety i wady pracy testera
  4. Jak zacząć – webinary, książki, kursy, studia?
  5. Q&A

Prowadząca: Katarzyna Królikowska – od 8 miesięcy testerka oprogramowania w Accenture Polska. Wcześniej przez ponad 13 lat pracowała w działach marketingu dużych polskich firm. Swoją drogę do kariery w IT rozpoczęła w marcu 2020 roku.


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY4YTJkOWItNGRlOS00MjZiLWI3MDYtMGRiNTdlZGYyNDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%22eb0eef1c-12fc-4d46-9ac1-6cea06937815%22%7d