Internet 3.0, Blockchain, decentralizacja, kryptowaluty – wszystkie te pojęcia wydają się być abstrakcyjne i przerażające. Niemniej jednak stają się one powoli naszą rzeczywistością, zwłaszcza dla osób, pracujących przy tworzeniu aplikacji webowych.

Na tym szkoleniu poznasz krótką historię Internetu, zrozumiesz jego ewolucję i dowiesz się, jakie problemy dzisiejszego Internetu rozwiązać ma Web 3.0. Po tym szkoleniu zrozumiesz rzekomo abstrakcyjne i trudne pojęcia związane z nowoczesnym Internetem oraz poznasz tajniki tworzenia aplikacji zdecentralizowanej (tzw. dApp) z perspektywy Front-End Developera.


Agenda

  • Historia internetu – przegląd Webu 1.0, 2.0 i 3.0 z perspektywy konsumenta Internetu oraz dewelopera aplikacji,
  • Co rozwiązuje Internet 3.0? Teoria ontologii , “Internet semantyczny”, decentralizacja,
  • Podstawowe pojęcia, jakie powinien znać Web 3.0 Developer,
  • Teoria i praktyka tworzenia aplikacji zdecentralizowanej (dApp) dla Internetu 3.0.

Prowadzący: Kacper Łuczak
Pracuje na stanowisku Junior Front-End Developera dla Accenture od niecałego pół roku, a z samym programowaniem związany jest od ponad dwóch lat. Ponadto, od ponad 5 lat uczy prywatnie języka angielskiego, ukończył studia z biologii molekularnej w Krakowie, a oprócz bycia programistą z pasją, jest także geekiem kawowym.


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM0MzFiYjYtMjk3MS00OGU3LWIzNWUtZjEzYjRkNzE1NmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%22eb0eef1c-12fc-4d46-9ac1-6cea06937815%22%7d