Podczas webinarium przedstawione zostaną zagadnienia związane z ubieganiem się o patent w kontekście przepisów międzynarodowych i krajowych ze szczególnym uwzględnieniem patentów amerykańskich, europejskich i polskich.

Pokazane zostaną przykładowe patenty oraz zostaną omówione podstawowe warunki, które musi spełniać oprogramowanie, żeby możliwe było skuteczne ubieganie się o patent.


Webinarium poprowadzi:

Oskar Gińko – polski i europejski rzecznik patentowy, ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. zajmuje się ochroną własności intelektualnej. Specjalizuje się w rozwiązaniach mechanicznych, elektronicznych i informatycznych. Prowadzi fanpage „Znamienne tym, że” oraz tworzy podcast „IP dla Twojego Biznesu”.


Link do webinaru:

http://bityl.pl/PEodh