Dzięki łączeniu w sobie świata twórców internetowych, eksperymentów naukowych i zawodu rzecznika patentowego Łukasz Zieliński oferuje Wam świeży i nietypowy wgląd w świat ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

Prelekcja odpowie na takie pytania jak:

  • Czy można opatentować sobie twarz?
  • Jak kraść cudze IP i nie dać się złapać?
  • Czy ochrona własności intelektualnej musi być droga?

Sprawdź o czym będziemy rozmawiać podczas webinaru:


Łukasz Zieliński jest rzecznikiem patentowym i zajmuje się ochroną własności intelektualnej, m. in. znakami towarowymi, patentami, czy nieuczciwą konkurencją. Łukasz jest też vlogerem, autorem bloga Naukowo o Zdrowiu i zdobywcą 2 miejsca w kategorii Zdrowie i Uroda na Gali Twórców Influencers Live Poznań 2019. Z wykształcenia farmaceuta, całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związał z nauką, zdrowiem i lekami. W praktyce prześledził drogę leków z laboratorium aż po sam stolik pacjenta.


Link do webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThkYWI1YjEtNjQxYi00NTZkLTk5MzEtNmQ3NTY5YTAwMjBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221db4c926-6727-47a5-9252-107e6f3e5c0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4ebfaa2-bd66-419f-9f19-2137b536d45a%22%7d