Nie lada wyzwaniem jest zrównoważenie aktywności online i offline, gdy nasza praca przeniosła się do naszych domów, a nasze życie toczy się w wirtualnym świecie.

Podczas tego webinarium otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące budowania cyfrowego dobrobytu.

Naszymi przewodnikami są Magdalena KusojcKatarzyna Moleda, konsultanci biznesowi i Partnerzy w Enterculture.

Pomagają zarówno organizacjom jak i osobom prywatnym odnieść sukces, rozwijając globalne kompetencje: skuteczną międzykulturową i wirtualną współpracę oraz odporność w czasach zmian.

Będzie to sesja interaktywna, więc miejcie przy sobie smartfony!

Do zobaczenia 11 lutego na platformie TEAMS!


It’s quite a challenge to balance online and offline activities when our work moved to our homes and our lives take place in a virtual world. During  this webinar you will get practical tips for building your digital well-being.

Our guides are Magdalena Kusojc and Katarzyna Moleda, business consultants and Partners in Enterculture. They help organizations and individuals to succeed by developing global competencies: effective cross-cultural and virtual collaboration and resilience in times of change. They’re passionate about diversity, well-being and employee happiness.


Here comes the link to the Teams meeting: 

„Online-Offline Balance” with Enterculture