Plan webinaru

Wprowadzenie – Dystans i umiejętność obserwowania siebie jako klucz do szczęśliwego życia. (consciousness vs awareness)

1. Modele mentalne i ich wpływ na odbieraną rzeczywistość

  • Wprowadzenie (świat subiektywny, confirmation bias, samoograniczające przekonania)
  • Ćwiczenie – identyfikowanie własnych modeli mentalnych, indywidualnie, na kartce
  • Dyskusja

2. Słuchanie jako sposób zwiększania świadomości

  • Wprowadzenie (znaczenie umiejętności słuchania w budowaniu relacji, rozwijaniu siebie, oraz w pracy)
  • Ćwiczenie – słuchanie w rozmowie z drugim człowiekiem. Obserwowanie siebie w trakcie słuchania. Ćwiczenie w parach.
  • Dyskusja

3. Samoświadomość jako klucz do prowadzenia trudnych rozmów / rozwiązywania konfliktów

  • Wprowadzenie (fakty vs interpretacja, struktura produktywnej rozmowy)
  • Ćwiczenie – samorefleksja, indywidualna refleksja na temat konfliktowej sytuacji, rozdział fakty vs odczucia / interpretacje.
  • Dyskusja

4.  Czym tak naprawdę jest medytacja?

 


Prowadzący: Witold Solecki, Architekt Organizacyjny w firmie TDSOFT

W esencji – osoba odpowiedzialna za panującą w firmie atmosferę oraz poziom szczęścia członków zespołu.

Jego codzienne zajęcia wahają się od prowadzenia rozmów z ludźmi, tworzenia strategii rozwoju i wizerunku firmy, projektowania struktur organizacji, prowadzenia wykładów i spotkań, do biegania z kamerą i reżyserią filmów dokumentalnych.

Bardzo lubi swoją pracę, odnajduje w niej wiele radości, spełnienia i zabawy. Postrzega to jako swój największy życiowy sukces.


Link do spotkania: meet.google.com/tfs-bzhw-bsa