VIII edycja projektu mentorskiego

Do końca października br. potrwa rekrutacja studentów do kolejnej edycji projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten – niezmiennie od ośmiu lat – skierowany jest do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – w tej edycji będzie ich blisko 40 – wspierają studentów w znajdywaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Kim jest mentee? Tym terminem określamy ucznia, który poszukuje pomocy w nakreśleniu swojej ścieżki zawodowej i w tym celu indywidualnie pracuje z mentorem, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju jego umiejętności i menedżerskich i biznesowych. Mentor to z kolei ktoś, kto staje się swoistego rodzaju powiernikiem ucznia i wykazuje się zdolnością do zrozumienia jego potrzeb.

Różnorodność osobowości oraz szeroki zakres kompetencji mentorów sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach. Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Wśród mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Konrad Pokutycki – Prezes Zarządu BSH Polska, Jacek Grudzień – dziennikarz i publicysta, Kazimierz Ujazdowski – Senator RP czy Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Aplikacja do projektu odbywała się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.absolwent.uni.lodz.pl. Zainteresowani studenci, po zapoznaniu się z sylwetkami mentorów, mogli aplikować online wskazując maksymalnie 3 preferowanych mentorów.

Czas trwania całego procesu mentoringowego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres grudzień 2020 – czerwiec 2021. Uczestnicy VIII edycji zaprezentowani zostaną w dniu 26 listopada br. – najprawdopodobniej podczas inauguracji w trybie online.

Więcej informacji na www.absolwent.uni.lodz.pl.

Źródło: Informacje Organizatora