Wybitni absolwenci dodadzą skrzydeł studentom UŁ

W dniu 7 grudnia odbyła się inauguracja kolejnej edycji Projektu mentorskiego w ramach Programu Absolwent VIP UŁ. Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wybitni absolwenci UŁ – pełniący rolę ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, wspierają naszych studentów w znajdowaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazują najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Role mentorów przyjmują co roku osoby piastujące wysokie stanowiska w czołowych firmach i organizacjach działających w Polsce. Szeroki zakres kompetencji mentorów i różnorodność ich osobowości sprawia, że młodzi ludzie otrzymują wiedzę oraz umiejętności na wielu płaszczyznach.  Wśród mentorów nie brak wybitnych specjalistów reprezentujących takie branże jak media, prawo, BPO, IT, administracja publiczna, PR czy HR. W tym roku to m.in. Adam Nitecki – Dyrektor Generalny Consumer Products Division, L’Oreal Polska, Kazimierz Ujazdowski – Senator RP czy Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spoczynku.

Podkreśla Anna Maria Wesołowska:

Mentoring to szczepienie młodych pędów na dojrzałych roślinach, po to aby wypijały najcenniejsze soki. Ważny jest więc bezpośredni kontakt z mentorem. Tak było zawsze, czasy się zmieniły i warto za nimi podążać. Młodzi ludzie wprowadzają nas w nieznany do końca dla mojego pokolenia świat Internetu. Pandemia potwierdziła ważną zasadę, że w jedności siła, również w tej jedności między pokoleniami, całe życie uczymy się od siebie nawzajem. Mentor przekazuje doświadczenie, mentee potrzeby i nowinki dnia dzisiejszego. Taką wiedzą można budować dobrą rzeczywistość nawet w trudnych czasach.

W ramach projektu studenci będą wspierani w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń. Uzyskają pomoc w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także poznają sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

W tegorocznej rekrutacji do projektu napłynęło ponad 100 aplikacji. Wszyscy aplikujący studenci i studentki mają świadomość ogromnej szansy jaką daje im udział w projekcie.

Mówi Kamila Łąka, studentka 3 roku lingwistyki dla biznesu, podopieczna Roberta Fintaka:

Udział w programie mentorskim to jedyna w swoim rodzaju szansa. Uważam, że gdybym z niej nie skorzystała miałabym do siebie żal, ponieważ wychodzę z założenia, że powinno się korzystać z możliwości, które pojawiają się na naszej drodze.  Nie traktuję programu jedynie jako możliwość rozwoju. Udział w programie to dla mnie możliwość poznania inteligentnych ludzi z ciekawymi pasjami, szansa na uczestniczenie w wielu ciekawych wydarzeniach jak chociażby inauguracja. W moich oczach program daje możliwość bardziej świadomego pokierowania swoim życiem. 

Mówi Natalia Staciwa, studentka 5 roku prawa, podopieczna Anny Marii Wesołowskiej:

Projekt mentorski jest w stanie dać perspektywę, której nie sposób otrzymać poprzez uczestnictwo w zajęciach, kołach naukowych, konferencjach i warsztatach naukowych. Uważam, że ta inicjatywa jest wyjątkową i niepowtarzalną okazją nie tylko do konsultacji moich zawodowych planów, lecz także z pewnością mógłby zainspirować mnie do podjęcia nowych przedsięwzięć. Niewątpliwie dzięki doświadczeniu i opinii Mentora byłby także wsparciem w realizacji moich celów. Chciałabym w przyszłości działać na rzecz praw człowieka, dziecka, niepełnosprawnych a dzięki Mentorowi mogłabym otrzymać pomoc w obraniu właściwego kierunku. 

W tegorocznej edycji projektu mentorskiego weźmie udział łącznie 34 mentorów. Wśród mentee dominują kobiety. W tegorocznej edycji mentorzy wspierać będą 28 studentek i 14 studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Czas trwania całego procesu mentorskiego w projekcie obejmuje kilka miesięcy zaplanowanych na okres styczeń – czerwiec 2022.

Więcej informacji w Strefie Studenta.

Materiał: Centrum Współpracy z Otoczeniem UŁ