Zapraszamy na VI otwartą Debatę: „ Transport publiczny w Łodzi  – refleksja lokalna i metropolitalna „

Termin: 2 lutego (piątek)  2024 roku godz. 18.00 – 20.00

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26,  Sala:  209 (II piętro)

Współorganizatorem debaty jest: Instytut Spraw Obywatelskich w ramach projektu

Rejestracja uczestnictwa obowiązkowa: https://forms.gle/9Uroaq2tWxqD6yf96


O debacie: Łódź – jedno z największych polskich miast, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi transportowymi problemami. Mimo, że przeznacza się pokaźne fundusze na remonty i modernizacje, transport zbiorowy od wielu lat traci pasażerów na rzecz indywidualnej komunikacji samochodowej. Coraz bardziej zakorkowane ulice oraz osiedla, na których tereny zielone powoli ustępują rozrastającym się parkingom – oto cena, którą mieszkańcy muszą płacić za malejącą popularność tramwajów i autobusów.

W ramach projektu ,,Miasto w ruchu” prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich powstało opracowanie mające na celu odnalezienie przyczyn tego stanu rzeczy i zaproponowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań. Jest to ,,Raport Strażniczy na temat transportu zbiorowego w Łodzi” przygotowany przez łódzkiego społecznika i urbanistę – Kosmę Nykiela.

Celem debaty jest omówienie najważniejszych wniosków z tego dokumentu a następnie na ich podstawie wskazanie rekomendacji dla władz samorządowych z zakresu utrzymania i rozwoju łódzkiego oraz metropolitalnego transportu publicznego.


Koordynatorem Otwartego Forum Dyskusyjnego – jest Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego kierowane przez Prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego

Partnerzy: (partnerstwo ma formułę otwartą)

Patronaty  Medialne:

portal TuLodz.pl – https://tulodz.pl/; Tygodnik Spraw Obywatelskich; Twitter: #LepszyTransport

Partner i sponsor Debaty:

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach projektu


Po więcej informacji zapraszamy na wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/1073589570513409/?active_tab=discussion&locale=pl_PL