UWAGA studenci Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego! ROSSMANN ma dla Was 2 STYPENDIA!

Jest szansa na STYPENDIUM w wysokości 1000 zł miesięcznie od firmy ROSSMANN!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych lub co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub student studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej, który:

  • studiuje na kierunkach: Analityka Biznesu lub na kierunkach pokrewnych, Analiza Danych, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Ekonomia, Matematyka, Logistyka;
  • uzyskał średnią z ocen ze wszystkich lat studiów 4,30 i więcej;
  • posiada udokumentowaną dodatkową działalność (wolontariat, staż, praktyki – poza obowiązkowymi);
  • jest gotowy do pełnienia funkcji Ambasadora ROSSMANN na swojej uczelni z informacjami na temat programu Ambasador ROSSMANNA można zapoznać się na stronie https://kariera.rossmann.pl/ambasador-rossmanna/.

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/

ZAPRASZAMY!