Program stypendialny firmy ROSSMANN

Limit miejsc
2
Data zakończenia
30 października 2020
Data zakończenia rekrutacji
31 października 2020
Godzina zakończenia rekrutacji
00:00
Regulamin
Uczelnia
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki
Wydział
Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Kolegium Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek
Analityka biznesu, Analityka gospodarcza, Analiza danych, Computer science, Computer science and information technology, Economics and international business (w języku angielskim), Ekonomia, Ekonomia (w języku angielskim), Ekonomia ekobiznes, Ekonomia ekobiznes (w języku angielskim), Ekonomia miasta zrównoważonego, Information technology, Informatyka, Informatyka ekonomiczna, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Matematyka, Matematyka stosowana

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO.

Formularz aplikacji należy wysłać elektronicznie, a następnie również wydrukować (plik pdf wypełnionego formularza jest dostępny w koncie użytkownika w zakładce Moje Inicjatywy) oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu lub przesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w regulaminie.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, w przeciwnym wypadku system może mieć problem z wygenerowaniem optymalnej wersji do wydruku.