Program stypendialny firmy ROSSMANN

Limit miejsc
2
Data rozpoczęcia
1 października 2021
Data zakończenia
29 października 2021
Data rozpoczęcia rekrutacji
1 października 2021
Godzina rozpoczęcia rekrutacji
00:00
Data zakończenia rekrutacji
29 października 2021
Godzina zakończenia rekrutacji
23:59
Regulamin
Uczelnia
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki
Wydział
Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Kolegium Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek
Analityka biznesu, Analityka gospodarcza, Analiza danych, Computer science, Computer science and information technology, Economics and international business (w języku angielskim), Ekonomia, Ekonomia (w języku angielskim), Ekonomia ekobiznes, Ekonomia ekobiznes (w języku angielskim), Ekonomia miasta zrównoważonego, Information technology, Informatyka, Informatyka ekonomiczna, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Matematyka, Matematyka stosowana

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz regulaminem programu stypendialnego dostępnym do pobrania powyżej (Regulamin: Pobierz plik).

Formularz aplikacji należy wysłać wyłącznie elektronicznie. Do formularza należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających aktywności uwzględnione we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym na dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce formularza aplikacji.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, ułatwi to ocenę aplikacji przez Komisję Stypendialną.