Zapraszamy na premierę trzeciego tomu monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta 1914-1945″, którego redaktorem był prof. Przemysław Waingertner. Wydarzenie odbędzie się już dzisiaj (czwartek, 20 czerwca) o godz. 17.00Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (przy ul. Jana Matejki 32/38).

W rozmowie o trzecim tomie udział wezmą:

  • dr Aneta Stawiszyńska– historyczka, regionalistka, specjalistka ds. dziejów I wojny światowej w Łodzi
  • dr Adam Sitarek– historyk, kierownik Centrum Badań Żydowskich, autor prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych historii Żydów w Łodzi i regionie, przede wszystkim okresu Zagłady
  • dr Marcin Szymański– historyk, muzealnik i popularyzator wiedzy historycznej. Jego pasją są stosunki gospodarcze w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i dwudziestolecia międzywojennego

Dyskusję poprowadzi redaktor pięciu tomów monografii – prof. Jarosław Kita, specjalista z zakresu historii ziem polskich w XIX wieku, historiografii i biografistyki. Popularyzator historii w telewizji i w radiu. Podczas spotkania wspominać będziemy prof. Przemysława Waingertnera, któremu dedykowany jest 3. tom monografii Łodzi – autora i redaktora, naukowca i nauczyciela.

Trzeci tom historii Łodzi jest poświęcony czasom, kiedy wielki przemysłowy ośrodek miejski mierzył się z dramatem dwóch wojen światowych oraz krótkim okresem odbudowy i rozwoju w niepodległej Rzeczypospolitej. To podróż w czasie z dziewiętnastowiecznej „ziemi obiecanej” do dwudziestowiecznej nowoczesności. Okres ten, okupiony wyludnieniem, zmianą oblicza narodowościowego, stratami materialnymi i dewastacją przemysłu, pokazał hart ducha oraz siłę miasta i jego mieszkańców.

Więcej informacji: Uniwersytet Łódzki