Ul. Skorupki przy PŁ stanie się ulicą-ogrodem

Rozpoczęła się przebudowa ul. Skorupki realizowana dzięki kolejnemu, zwycięskiemu projektowi „ZIELONY KAMPUS – Ogród na Skorupki” zgłoszonemu przez społeczność akademicką Politechniki Łódzkiej do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. Prace prowadzone są na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Stefanowskiego.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się przekonać Zarząd Dróg i Transportu do zwiększenia puli środków przeznaczonych na rewitalizację ulicy z 350 tys. zł do blisko miliona złotych. Dzięki temu, już wkrótce będziemy cieszyć się przestrzenią pełną zieleni. To będzie kolejna ulica, która zostanie przebudowana w ramach zgłoszonych przez PŁ projektów. Przypomnę, że wcześniej w ramach ŁBO wyremontowano ul. Stefanowskiego. Należy podkreślić, że obie ulice są ważnymi arteriami komunikacyjnymi dla naszej społeczności – powiedział kierownik Działu Rozwoju Uczelni Adam Owczarek, lider projektu.

ul. Skorupki po przebudowie – wizualizacja

Projekt przewiduje wymianę chodników i małej architektury oraz wprowadzenie zieleni przyulicznej. Dzięki nowej aranżacji Politechnika Łódzka zyska kompletny i spójny ciąg przestrzeni publicznej od budynku Archikatedry do Hali Sportowej. Dodatkowo w większości zostaną zachowane istniejące obecnie miejsca parkingowe, które będą przedzielone rabatami. Zastosowana roślinność nie będzie wymagała specjalnej pielęgnacji i będzie skutecznie retencjonować wodę. Nowe oznakowanie poziome wpłynie na uporządkowanie organizacji ruchu i wzrost bezpieczeństwa. Przewidziano również miejsce pod stację roweru miejskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską.

Prace powinny zakończyć się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Źródło: Politechnika Łódzka