Sukces UŁ – łącznie prawie 152 mln zł z NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienie wszystkich projektów grantowych realizowanych w latach 2011–2019. UŁ znajduje się w pierwszej dziesiątce uczelni pod względem liczby realizowanych projektów badawczych. Łączna suma środków grantowych, uzyskana przez naszych badaczy na realizację projektów z budżetu NCN, to prawie 152 mln złotych. Tak duży sukces naszych naukowców jest dowodem na skuteczność realizowanej strategii uczelni badawczej. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące liczby pozyskanych grantów.

Łącznie nasi badacze złożyli 2 335 wniosków w konkursach grantowych w latach 2011–2019. Łódzcy naukowcy pozyskali środki na realizację 530 projektów. Na podstawie danych udostępnionych przez NCN, współczynnik sukcesu UŁ wynosi 23%. W ciągu 5 ostatnich lat przesunęliśmy się z miejsca 11 na 7 w grupie uczelni pozyskujących najwięcej projektów naukowych w konkursach NCN.

– Uniwersytet Łódzki konsekwentnie buduje swoją siłę jako uczelnia badawcza. Dziękuję wszystkim naukowcom, doktorantom, studentom i pracownikom administracyjnym, którzy na co dzień pomagają nam ten cel realizować. Pomimo pandemii Centrum Nauki wciąż efektywnie pomaga badaczom w przystępowaniu do konkursów. Zachęcam, żeby zgłaszać się i próbować swoich sił w realizowaniu grantów naukowych – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds. nauki.

Najwięcej projektów zostało sfinansowanych w dyscyplinie nauk biologicznych (62 projekty). Na podium znaleźli się również badacze za zakresu ekonomii i finansów (61 projektów) oraz nauk chemicznych (48 projektów). Możemy również pochwalić się dużą liczbą wniosków realizowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych. Łódzcy filozofowie zdobyli finansowanie 18 projektów, prawnicy 31 projektów, a socjologowie 16 projektów.

W ostatnim roku badacze z UŁ uzyskali najwyższą sumę środków grantowych (ponad 24 mln zł). W roku poprzednim – 2018 – łączna kwota była nieco niższa (ponad 17 mln zł), przy jednoczesnej wysokiej liczbie finansowanych projektów (74). Wiąże się to z dużą popularnością wśród naukowców konkursu MINIATURA, w którym budżet projektu nie mógł przekroczyć 50 tys. zł.

UŁ z roku na rok, m.in. dzięki uzyskanym projektom grantowym, konsekwentnie realizuje strategię uczelni badawczej. Nasi naukowcy mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc specjalistów z Centrum Nauki UŁ, zaś infrastruktura badawcza w poszczególnych jednostkach pozwala na sprawną realizację założonych projektów badawczych. Rozbudowana infrastruktura i ekspercka wiedza pracowników naukowych i administracyjnych pozwalają przypuszczać, że w kolejnych latach podane wskaźniki będą jeszcze wyższe.

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl