STYPENDIUM dla studenta/ki UŁ fundowane przez WHIRLPOOL

Stypendium i staż w jednym za nawet 2380 zł brutto miesięcznie? Takie rzeczy tylko w programie stypendialnym WHIRLPOOL COMPANY POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ EMEA SERVICE CENTER W ŁODZI!

O Stypendium może się ubiegać student/ studentka co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych bądź trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który studiuje na Uniwersytecie Łódzkim:

  • na kierunku Analityka biznesu na Wydziale Zarządzania;
  • na kierunku Analiza Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki;
  • na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;
  • na kierunku Business Management na Wydziale Zarządzania;
  • na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;
  • na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;
  • na kierunku Finanse międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym;
  • na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Wydziale Filologicznym;
  • na kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania;
  • na kierunku Administracja na wydziale Prawa i Administracji.

Aplikuj do 30 października 2020!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/