Program stypendialny firmy WHIRLPOOL COMPANY POLSKA

Limit miejsc
1
Data zakończenia
30 października 2020
Data zakończenia rekrutacji
31 października 2020
Godzina zakończenia rekrutacji
00:00
Regulamin
Uczelnia
Uniwersytet Łódzki
Wydział
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania
Kierunek
Administracja, Analityka biznesu, Analiza danych, Bankowość i finanse cyfrowe, Business management (w języku angielskim), Ekonomia, Ekonomia (w języku angielskim), Finanse i rachunkowość, Finanse międzynarodowe, Lingwistyka dla biznesu, Rachunkowość

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO.

Formularz aplikacji należy wysłać elektronicznie, a następnie również wydrukować (plik pdf wypełnionego formularza jest dostępny w koncie użytkownika w zakładce Moje Inicjatywy) oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu lub przesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w regulaminie.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, w przeciwnym wypadku system może mieć problem z wygenerowaniem optymalnej wersji do wydruku.