Stypendia dla studentów olimpijczyków- ostatni tydzień naboru!

Jeszcze przez tydzień, do 15 września olimpijczycy (do pięciu lat wstecz) rozpoczynający studia na łódzkich uczelniach mogą aplikować o Stypendium Prezydenta Miasta.

Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie stypendialnym dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce stypendia Prezydenta Miasta Łodzi https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Al. Politechniki 32, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych zasiadających w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi.

Podobnie jak w latach ubiegłych stypendia wynoszą w zależności od osiągnięć stypendysty – 1500, 1250 oraz 1000 zł/mc i są wypłacane przez 9 miesięcy.

Dodatkowych informacji na temat programu stypendialnego udziela Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi – tel. 42 638 44 64.