Studia FinTech ruszyły na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Po wielu miesiącach przygotowań, niezliczonych dyskusjach i spotkaniach, w sobotę 21 października na Wydziale Ekonomiczno-SocjologicznymUniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja studiów podyplomowych #FinTech, prowadzone we współpracy uczelni z praktykami rynku finansowego (w szczególności pracowników firm reprezentujących Fintech Central Poland).

Studia na tym unikatowym, nowo utworzonym kierunku przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu innowacji finansowych – finansistów,chcących wzmocnić kompetencje cyfrowe i informatyków, chcących wzmocnić kompetencje finansowe. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników (Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej) oraz praktyków rynku finansowego (w szczególności pracowników firm reprezentujących Fintech Central Poland).


Słuchaczki i słuchaczy pierwszej edycji powitała prorektor UŁ ds. współpracy z otoczeniem prof. Agnieszka Kurczewska. Wyraziła radość z faktu, że program studiów jest efektem bardzo bliskiej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego, kilkunastu firm z branży #FinTech oraz zespołu Invest in Lodz (Central Poland)Urzędu Miasta Łodzi.  

„Sukces projektu jest najlepszym dowodem na to, że w Łodzi istnieje bardzo silna i skuteczna społeczność przedsiębiorców, oparta na partnerstwie i zaufaniu”

– podkreśliła prof. Agnieszka Kurczewska.  

W imieniu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego głos zabrał prodziekan ds. kształcenia i przewodniczący Rady Programowej studiów, prof. Mariusz Sokołowicz.

„Poza zapewnieniem treści merytorycznych, wydział stanie się przestrzenią budowania relacji – na wzór klubokawiarni, w których otwarte dyskusje i wspólna praca doprowadzą do narodzin nowych idei, pomysłów i wspólnych przedsięwzięć”

–  wyraził nadzieję prof. Mariusz Sokołowicz. 

Dyrektor Adam Brzostowski w imieniu zespołu Invest in Lodz (Central Poland) podkreślił, że studia podyplomowe FinTech jako inicjatywa tzw. FinTech Central Poland w Łodzi, stanowi zwieńczenie szeregu innych działań podejmowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

„Działania te mają zapewnić kształcenie coraz większej liczby specjalistów zarówno rynku finansowego jak i informatyków, chcących wzmocnić swoje kompetencje finansowe. Już dziś dzięki nim Łódź i cała Polska Centralna, do niedawna słabo jeszcze kojarzone z sektorem FinTech, w ciągu kliku lat wyrosły na rozpoznawalne w kraju środowisko przedsiębiorczości – FinTech Central Poland”

– mówił dyrektor Adam Brzostowski.  

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – kierownik Katedry Bankowości i kierownik studiów FinTech podkreślała innowacyjność programu studiów. W ich ramach uczestnicy i uczestniczki od początku będą pracować w małych grupach nad konkretnymi rozwiązaniami biznesowymi. Studia podyplomowe zakończy prezentacja tych rozwiązań w formie tzw. pitchingu.

„W studiach tych nie chodzi tylko o zdawanie egzaminów a praca końcowa będzie rzeczywistym pomysłem a biznes. Ambicją twórców studiów jest, aby dzięki nim powstał w Łodzi co najmniej jeden nowy start-up FinTech”

– zapowiedziała prof. Monika Marcinkowska. 


Studia podyplomowe #FinTech zostały zainicjowane przez Invest in Lodz (Central Poland), a stworzone we współpracy z:

Uniwersytet Łódzki | FinTech Central Poland | IDEMIAMakoLab | GFT Technologies | evangelist Arkadiusz Jadczak | Fundacja Polska Bezgotówkowa | True Leader | mBank S.A. | Commerzbank AG | Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce | epruf s.a. | Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych | Vention | Comparic Media Group | Quercus | New Model Vendor  | FinTech Poland


Pierwszy zjazd już za nami! Pozostało jeszcze 16 weekendowych stacjonarnych zajęć, które prowadzone będą w formie warsztatów przez specjalistów – praktyków z tej branży.

Słuchaczkom i słuchaczom gratulujemy wyboru i życzymy wspaniałych pomysłów na fintechy!