„To jest mocna czarna wódka. Piję ją po naparstku, bo nie da się jednym haustem. Mogłabym z nią spłynąć do piekła” – pisze o tomie Bronka Nowicka. „Owczarek nadaje swojemu mówieniu o tym, co polityczne, ‘aktualne’, o tym, co określa się eufemistycznie w prasie ‘bolączkami’, od razu wymiar metafizyczny. Odstrzał sarny, decyzja radnych, wycięcie drzewa wpisują się w pozachwilowe, pozaanegdotyczne odniesienia, w ostateczności – niczym chińskie cienie olbrzymieją na tle wieczności” – dodaje Marek Bieńczyk.

Zapraszamy na spotkanie autorskie z dr. Przemysławem Owczarkiem wokół jego najnowszego dzieła – poematu prozą „Katawotra”. Rozmowę z pisarzem poprowadzą dr Magdalena Nowicka-Franczak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Małgorzata Myk (Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny).

Dołącz do wydarzenia. https://fb.me/e/4ixmvl54hpo więcej informacji!

Zapraszamy