[pełna oferta znajduje się pod linkiem]

Podsumowanie roli
Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie obsługi i naprawy produktów AGD dla techników serwisowych

Zespół, którego będziesz częścią
Zespół Specjalistów ogólnych ds. jakości przeprowadza wewnętrzne kontrole jakości dotyczące poszczególnych obszarów lub produktów firmy w celu zapewnienia, że spełniają one określone procedury i normy jakości. Monitoruje i rejestruje niezgodności z procedurami i normami jakości. Przygotowuje analizy jakości i rekomenduje niezbędne zmiany w procedurach związanych z jakością.