Instytut Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zaprasza na wystawę „RZEŹBA”, której wernisaż odbędzie się 25 lutego 2024 r. o godz. 15.30 w Galerii Madame Chromatique, mieszczącej się w Domku Grohmana (Łódź, ul Targowa 81). Na wystawie będzie można podziwiać różnorodne prace nauczycieli akademickich oraz studentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

W wystawie udział wezmą nauczyciele akademiccy:

Jarosław Borek, Janusz Czumaczenko, Przemysław Druszcz, Zbigniew Dudek, Tomasz Kowalczyk, Tomasz Matuszak, Michał Matysiak, Magdalena Pejga, Wiesław Przyłuski, Łukasz Stec, Magdalena Szadkowska

oraz studenci:

Ryszard Henryk Chojnacki, Lidia Czub, Urszula Kusy, Suavas Lewy, Marta Łupińska, Magdalena Mazurkiewicz, Wiktor Mikołajczak, Helena Miszczak, Grzegorz Picz, Michał Wiktorek

Kurator wystawy: dr hab. Robert Jundo prof. uczelni
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Robert Jundo prof. uczelni
Wernisaż: 25.02.2024 r., godz. 15.30
Czas trwania wystawy: 25.02- 24.03.2024

Źródło: Instytut Rzeźby ASP Łódź