Zapraszamy na wyjątkowe święto akademickie. 19 czerwca o godz. 11.00 w auli Alchemium odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu PŁz okazji nadania najwyższej godności akademickiej prof. Jackowi Mollowi – wybitnemu lekarzowi, autorytetowi medycznemu, twórcy Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. W uroczystości udział weźmie liczne grono znamienitych gości, rodzina Profesora oraz społeczność akademicka PŁ.

Nadając tytuł i godność doktora honoris causa, Politechnika Łódzka chce wyrazić uznanie dla wyjątkowych zasług prof. Molla w rozwój cywilizacyjny, wirtuozerii w łączeniu inżynierii z medycyną, a także wyróżniającej się chlubnej postawy w życiu.

Prof. Jacek Moll jest z absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1975 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera Wydziału Mechanicznego. Pięć lat później został absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Zdobyte w murach politechnicznych wykształcenie całe swoje zawodowe życie wykorzystywał w kardiochirurgii, projektując i wykonując zastawki serca dla dzieci.

Prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ i promotor doktoratu zaznacza:

Znam prof. Jacka Molla od kilkudziesięciu lat, miałem przywilej współpracowania z Nim, przy projekcie tworzenia Polskiego Sztucznego Serca. To doświadczenie pozwala mi z całą stanowczością potwierdzić, że badawcza dociekliwość, wszechstronna wiedza oraz doświadczenie czynią Go niezwykłym naukowcem, zasługującym na najwyższą godność akademicką.

Recenzentami dorobku prof. Molla byli prof. dr hab. n. med. Jerzy Wranicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.