Prawo do miasta? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi!

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi zapraszają do udziału w konferencji Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”. Wydarzenie jest częścią cyklu Open Eyes Economy on tour 2018.

Spotkanie odbędzie się 22 maja o godz. 11.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące prawa do miasta, respektowania przepisów, wartości publicznych oraz społeczności lokalnych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zarejestrować się na stronie https://lodz.oees.pl/.

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji o prawie do miasta zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym oraz zaproponowanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, pozwalających na rozwój sfery publicznej i jej sprawiedliwy podział. Wyjątkową atrakcją będzie debata panelowa z udziałem uczestników seminarium.

Poruszany na konferencji temat to nie tylko kwestia sprawiedliwego udostępniania dóbr, ale również eliminowania negatywnych efektów zewnętrznych powszechnie oddziałujących na wszystkich mieszkańców miast.

Tradycyjnie prawo do miasta jest określone jako sprawiedliwy dostęp wszystkich mieszkańców do jego publicznych wartości. Obecnie, przy rozmywaniu granic miast, wzroście mobilności i cykliczności użytkowania zasobów miasta, jest ono realizowane inaczej. Będziemy więc poruszać problematykę ery miast sieciowych, nowych czynników rozwoju gospodarki światowej, globalizacji dóbr publicznych i prawa do korzystania z nich.

We współczesnej debacie o prawie do miasta należy sobie zadać następujące pytania:

  • Jak ma ono wyglądać w zurbanizowanym obszarze funkcjonalnym, który tworzy wartości publiczne w systemie sieciowym i komplementarnym?
  • Jak mają być respektowane prawa do wartości generowanych w sieci metropolitalnych/globalnych miast?
  • Jak w coraz bardziej zglobalizowanym świecie zachować prawo do miasta dla społeczności lokalnych i terytorialnych?

Open Eyes Economy Summit promuje ekonomię opartą na wartościach społecznych i odbywa się raz do roku, jesienią, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Nie trzeba jednak jechać do Krakowa, by poznać problematykę konferencji. Cykl spotkań Open Eyes Economy on tour to seminaria, minikonferencje, sesje o charakterze merytorycznym, które odbywają się w wielu polskich i w wybranych europejskich miastach.

Tym razem wybitni prelegenci spotkają się w Łodzi na konferencji pt. Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”. To i podobne wydarzenia mają być środkiem do rozwijania ogólnopolskich oraz międzynarodowych inicjatyw i nawiązywania kontaktów, a w dłuższej perspektywie stworzenia jak największego forum wymiany doświadczeń, inspiracji i idei.

Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar prawa do miasta

Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania, ul. Jana Matejki 22/26)
22 maja 2018
godz. 11.00

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu na stronie: https://lodz.oees.pl/ do 20 maja 2018.

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta Łodzi
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ
dr Michał Kudłacz

Źródło: Materiał prasowy Grupa Eskadra Sp. z o.o.