Praca Łukasza Pyfla z EkSoc UŁ doceniona przez GPW!

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła laureatów konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego. Wśród laureatów jest Łukasz Pyfel z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, doceniony za pracę pt. „Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych na przykładzie wybranych segmentów rynku finansowego”, której promotorem był prof. dr. hab. Krzysztof T. Konecki, a promotorem pomocniczym dr Waldemar Dymarczyk. Gratulujemy!

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych.

Socjologia finansów jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną. Pozwala spojrzeć na zachowania finansowe z innej perspektywy niż tradycyjna ekonomia czy ekonomia behawioralna. Uważam, że do zrozumienia świata finansów potrzebny jest nie tylko zaawansowany aparat matematyczny, ale również podejście bardziej humanistyczne. Bardzo się cieszę, że praca pisana w takim nurcie zyskała uznanie nie tylko w gronie socjologów, ale również została wyróżniona przez jedną z najważniejszych instytucji polskiego rynku finansowego – mówi wyróżniony Łukasz Pyfel.

W konkursie mogły startować prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie obronione od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku. Do zakończonej edycji Konkursu zgłosiło się 76 uczestników (33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie, 9 prac doktorskich). Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu, składająca się z pracowników naukowych oraz ekspertów GPW. Brała ona pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny prac – w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językową.

Pełna lista laureatów

Źródło: www.uni.lodz.pl