Politechnika Łódzka zaopiekuje się szkołami w powiecie kutnowskim

We wtorek 6 grudnia 2016 r. zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Łódzką i Powiatem Kutnowskim. Uroczystość odbędzie się z udziałem rektora prof. Sławomira Wiaka oraz starosty Powiatu Kutnowskiego Krzysztofa Debicha i członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego Artura Gieruli.

Porozumienie o współpracy wspomagającej szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Kutnowskiego dotyczy nauczania kilkunastu przedmiotów. Na liście, poza naukami podstawowymi takimi jak: matematyka, informatyka, fizyka oraz chemia, są także przedmioty kierunkowe: mechatronika, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, biotechnologia.

Politechnika Łódzka wspierać będzie tworzenie i rozwijanie bazy technicznej i dydaktycznej, obejmujące m.in cyfryzacją placówek oświatowych Powiatu Kutnowskiego, a także prowadzić działania popularyzujące wiedzę z nauk ścisłych i technicznych.

Współpraca dydaktyczna ma także służyć podejmowaniu wspólnych projektów edukacyjnych, w tym także tych wykorzystujących Fundusze Unijne.

Wydziały Politechniki Łódzkiej będą wspomagać placówki oświatowe Powiatu Kutnowskiego w realizacji zadań, ściśle zdefiniowanych w odrębnych umowach, związanych np. z przeprowadzeniem zajęć wyrównawczych, zajęć skierowanych do uczniów zdolnych oraz innych działań rozwijających umiejętności uczniów.

Źródło: Informacje Rzecznika Politechniki Łódzkiej

pł-logo-mwł