Politechnika Łódzka zakończyła pierwszy etap rekrutacji

Politechnika Łódzka w czwartek 25 lipca opublikowała listy przyjętych na pierwszy rok studiów. Najwięcej osób chciało studiować informatykę oraz informatykę stosowaną. Kształcenie związane z IT jest od lat niezmiennie rekrutacyjnym hitem, podobnie jak zarządzanie i inżynieria produkcji.

W tegorocznej rekrutacji cieszy nas szczególnie fakt, że zainteresowanie studiowaniem w naszej uczelni wyrazili kandydaci ze znacznie lepszymi wynikami uzyskanymi z egzaminu maturalnego.

Na nowy rok akademicki uczelnia przygotowała 6880 miejsc na 53 kierunkach, w tym także takich, na których językiem wykładowym jest angielski lub francuski. Na studia stacjonarne I stopnia Politechnika planuje przyjąć 4290 osób i 1150 na studia stacjonarne drugiego stopnia. Na studia niestacjonarne limity wynoszą odpowiednio 935 – studia I stopnia i 505 – studia II stopnia.

W zakończonym pierwszym etapie rekrutacji Politechnika Łódzka przyjęła na studia stacjonarne I stopnia 3298 osób i 536 osób na studia niestacjonarne. Oznacza to, że na niektóre kierunki pozostały jeszcze wolne miejsca.

Listy przyjętych, zgodnie z praktyką stosowaną w uczelni, są listami ostatecznymi i te osoby, które dostały się na studia mogą już w pełni korzystać z wakacji.

Wybory kandydatów

Na liście najpopularniejszych kierunków znajdują się te, które od kilku ostatnich lat przyciągają kandydatów na studia. Największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka stosowana oraz informatyka. W porównaniu z rokiem ubiegłym, na te kierunki prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim, zwiększyła się liczba punktów potrzebnych do dostania się na studia. Trudniej też było dostać się na zarządzanie i inżynierię produkcji – studia w języku angielskim oraz logistykę. Na tych kierunkach, aby zdobyć „indeks” też trzeba było uzyskać więcej punktów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wybory kandydatów, największe zainteresowanie budziły kierunki: computer science – 10,9 zgłoszeń na miejsce, logistyka -9,9, zarządzanie i inżynieria produkcji w języku polskim – 9,7, zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim – 9,4 zgłoszeń na miejsce, automatyka i robotyka – 9,2, inżynieria zarządzania – 8,3, information technology – 8,2, zarządzanie – 8,1, systemy sterowania inteligentnymi budynkami – 7,6. Sporym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek automatyka i sterowanie robotów – 5,5 oraz planowanie przestrzenne – 4,5.

Na kierunki, na których pozostały wolne miejsca uczelnia planuje przeprowadzić drugi etap rekrutacji, rozpocznie się on 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 13 września 2019 roku.

Pełna lista wolnych miejsc – kierunków i rodzajów studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji znajdzie się na stronie rekrutacja.p.lodz.pl

Nadal mogą się rejestrować kandydaci na studia II stopnia. Rekrutacja zakończy się 20 września 2019 r.