Politechnika Łódzka rozdała indeksy. Zostało jeszcze trochę miejsc.

Kolejna z trzech wielkich uczelni w regionie opublikowała wczoraj listy przyjętych na bezpłatne studia. Po kandydatach na Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny wczoraj emocje przeżywali chętni na indeksy Politechniki Łódzkiej. Listy przyjętych zaczęły pojawiać się po południu w kampusie uczelni.
Większość kandydatów sprawdzała wyniki rekrutacji w internecie, ale część tegorocznych maturzystów miała ochotę zobaczyć swoje nazwisko na wydrukach wywieszonych w budynkach wydziałów.
W momencie zakończenia przyjmowania dokumentów PŁ informowała, że przygotowała ponad 4.500 miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Ubiegało się o nie ponad 5.300 kandydatów, przede wszystkim tegorocznych maturzystów. Ale wczoraj uczelnia zdecydowała się przyznać bezpłatne indeksy 4.868 osobom. Wolnych miejsc na tym typie studiów zostało jeszcze ponad 400.
Każdy kandydat miał prawo wybrać osiem kierunków i ułożyć je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego na swojej liście preferencji. Dlatego zgłoszeń było dużo więcej niż kandydatów – około 27 tysięcy. W zależności od konkurencji panującej na danej specjalności oraz liczby punktów z matury system naboru przydzielał kandydata na jeden z kierunków. Dzięki temu nie ma już zamieszania z rezygnacjami, gdy ktoś dostał się np. na trzy rodzaje studiów i po wynikach z dwóch zabiera dokumenty – listy przyjętych są ostateczne.
W tym roku najtrudniej było się dostać na budownictwo, logistykę, zarządzanie i inżynierię produkcji, zarządzanie i gospodarkę przestrzenną – wszędzie było ponad 10 zgłoszeń na miejsce (zgłoszeń – nie zaś kandydatów: uczelnia nie podała statystyk w oparciu o te kierunki, które studenci wybierali na pierwszym miejscu swojej listy preferencji).
W gronie najpopularniejszych znalazł się także premierowy kierunek Politechniki – chemia budowlana. Przyjęci na te studia spędzą po semestrze na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnice Gdańskiej, ponieważ chemia budowlana to unikatowy w Polsce kierunek międzyuczelniany.
Z „kierunków zamawianych”, czyli wspieranych przez rząd miesięcznym stypendium w wysokości 1.000 zł dla połowy ze studiujących, najpopularniejsza była inżynieria środowiska – na jeden indeks przypadało tu osiem zgłoszeń. Łatwiej było o indeks matematyki oraz wzornictwa – na jedno miejsce tych zamawianych kierunków przypadało odpowiednio 3,5 oraz 2,5 zgłoszenia.
Na tych wydziałach Politechniki Łódzkiej będzie dodatkowy nabór
PŁ ogłosiła terminy kolejnej fazy naboru. Dokumenty można składać od 28 lipca do 5 września. Miejsca na bezpłatnych studiach:
• automatyka i robotyka – 5 miejsc, inżynieria materiałowa – 29 (Wydział Mechaniczny)
• elektrotechnika – 7, mechatronika – 13 (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)
• inżynieria materiałowa – 13, nanotechnologia – 8, ochrona środowiska – 45, technologia chemiczna – 30 (Wydział Chemiczny)
• włókiennictwo – 47, inżynieria materiałowa – 19, edukacja techniczno-informatyczna – 18 (Wydz. Technologii Mater. i Wzornictwa Tekstyliów)
• fizyka techniczna – 32 (Wydz. Fizyki Techn., Informatyki i Matematyki Stos.)
• inżynieria chemiczna i procesowa – 25 (Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
• papiernictwo i poligrafia – 42 (Instytut Papiernictwa i Poligrafii)
• fizyka techniczna (w jęz. ang.) – 7, zarządzanie i inżynieria produkcji (w jęz. franc.) – 11 (Centrum Kształcenia Międzynarodowego)
• towaroznawstwo – 52 (Kolegium Towaroznawstwa)
Źródło: Dziennik Łódzki

Emilia Włodarczyk (z prawej) sprawdzała listę z siostrą Karoliną (© Grzegorz Gałasiński)