POLITECHNIKA ŁÓDZKA funduje AKADEMIKI

Akademik POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ za free? To możliwe! Aplikuj o FINANSOWANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ!

O Dofinansowanie może się ubiegać Student studiów stacjonarnych roku 2 lub wyższego studiów I stopnia lub Student studiów stacjonarnych studiów II stopnia Politechniki Łódzkiej, który:
posiada miejsce w Domu Studenckim Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej w danym roku akademickim przyznane zgodnie z Regulaminem zakwaterowań;
− zamieszkuje poza Łodzią, a codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mu studiowanie i który jednocześnie w semestrze poprzedzającym okres Dofinansowania miał przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aplikuj do 29 października 2021!

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/