Program stypendialny Politechniki Łódzkiej

Limit miejsc
2
Data zakończenia
30 października 2020
Data zakończenia rekrutacji
31 października 2020
Godzina zakończenia rekrutacji
00:00
Regulamin
Uczelnia
Politechnika Łódzka
Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Chemiczny, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Kolegium Gospodarki Przestrzennej, Kolegium Logistyki, Kolegium Towaroznawstwa, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Kierunek
Advanced biobased and bioinspired materials, Advanced mechanical engineering, Analityka chemiczna, Architektura, Automatyka i robotyka, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Biogospodarka, Biomateriały inspirowane naturą, Biomedical engineering and technologies, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, Biotechnologia, Budownictwo, Business and technology, Chemia, Chemia budowlana, Chemia w kryminalistyce, Computer science, Computer science and information technology, Electronic and telecommunication engineering, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Elektrotechnika ( j. angielski), Energetyka, Fizyka techniczna, Gestion et technologie, Industrial biotechnology, Information technology, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa pracy, Inżynieria biochemiczna, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i biochemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria kosmiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska, Inżynieria wzornictwa przemysłowego, Inżynieria zarządzania, Logistyka, Matematyka stosowana, Mechanical engineering, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Nanotechnologia, Papiernictwo i poligrafia, Planowanie przestrzenne, Rewitalizacja miast, Science and technology, Sieci i instalacje w inżynierii środowiska, Systemy sterowania inteligentnymi budynkami, Technologia chemiczna, Technologia kosmetyków, Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport, Włókiennictwo, Włókiennictwo i przemysł mody, Wzornictwo, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zapoznaj się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO.

Formularz aplikacji należy wysłać elektronicznie, a następnie również wydrukować (plik pdf wypełnionego formularza jest dostępny w koncie użytkownika w zakładce Moje Inicjatywy) oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu lub przesłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w regulaminie.

UWAGA: Wypełniając formularz aplikacji zwróć uwagę aby wprowadzany tekst był dzielony na wiersze, w przeciwnym wypadku system może mieć problem z wygenerowaniem optymalnej wersji do wydruku.