PŁ wysoko oceniona za wzrost gospodarczy i godną pracę

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings. Politechnice Łódzkiej mimo wzrostu liczby startujących w nim uczelni z 1410 w ubiegłym roku do 1591 w edycji bieżącej, udało się utrzymać pozycję sprzed roku.

Najwyższą ocenę PŁ otrzymała za działania na rzecz realizacji Celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, zajmując 1. miejsce w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu) plasując się w światowym TOP 200. W Celu 17. Partnerstwo na rzecz celów PŁ znalazła się w przedziale 301-400, plasując się tym samym w krajowej najlepszej trójce. Uczelnia startowała także w Celu 3. Dobre zdrowie i jakość życia, Celu 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura i Celu 10. Mniej nierówności – mówi rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik i dodaje: – Trzeba pamiętać, że jest to ranking bardzo dynamiczny i można spodziewać się dużych zmian w każdej edycji.

W tegorocznym rankingu sklasyfikowano 24 polskie uczelnie (15 w poprzedniej edycji), z czego jedna została sklasyfikowana tylko w pojedynczych celach, bez klasyfikacji ogólnej. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie znalazły się w przedziale 401-600, a Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Akademia WSB – w przedziale 601-800. Kolejne cztery polskie uczelnie znalazły się w przedziale 801-1000, następnych jedenaście na pozycji 1001+.

Najwyższe miejsca na podium zajęły kolejno: Western Sydney University (Australia, 1. m-ce w edycji 2022), University of Manchester (Wielka Brytania, awans z 9. m-ca) oraz Queen’s University (Kanada, awans z 7. m-ca). Wielka Brytania jest najliczniej reprezentowanym krajem w pierwszej setce z 26 uczelniami, następnie Australia z 16 i Kanada z 15.

– Politechnika Łódzka startuje w rankingu THE Impact już po raz trzeci, pokazując w ten sposób swoje zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania realizowane w tym obszarze są opisywane w corocznych Raportach publikowanych na stronie uczelni – wyjaśnia rektor.

THE Impact Ranking uwzględnia działalność uczelni na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) stanowiących podstawę przyjętej przez ONZ tzw. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. W ramach tych 17 celów Agenda określa 169 zadań, które mają zostać osiągnięte na świecie do 2030 roku. Mieszczą się one w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (people), planeta (planet), dobrobyt (prosperity), pokój (peace), partnerstwo (partnership).

 

Źródło: Politechnika Łódzka