23 lutego w Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją zapraszamy na bezpłatny webinar: Odporność psychiczna – czym jest, czy warto i jak o nią dbać?

Start godzina 18:00


W świecie BANI, czyli świecie opartym na niepewności kruchości i niepokoju, odporność psychiczna zdaje się być jedną z kluczowych koncepcji, której warto poświęcić uwagę.

W trakcie spotkania zmierzymy się z mitami na temat odporności psychicznej oraz odpowiemy sobie, m.in., na pytania:

  • Co to jest odporność psychiczna?
  • Dlaczego jest tak ważna?
  • Co jest przeciwieństwem odporności psychicznej?
  • Czy można rozwijać odporność psychiczną? I jak to zrobić?

LINK DO WEBINARU

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJhMzc2MmUtNzA1Ni00NTc2LTgwMDItZGIxNzU3ODdjOTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228fad55d4-3523-455e-abfe-19f81d4782f5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa662808-bbdd-4fdc-83b6-5d8c65b5c0fe%22%7d


Webinar poprowadzi mgr Ewelina Miłota, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, psycholog, trener. Absolwentka filologii polskiej – teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii na Uniwersytecie SWPS.

W psychologii szczególnie zainteresowana jest psychologią zdrowia, interwencją kryzysową oraz wsparciem i pomocą psychologiczną dla osób po stracie i w żałobie. Entuzjastka diagnozy odporności psychicznej MTQ oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Webinar zainauguruje

STOP Depresji – kampania społeczno-edukacyjna WSBiNoZ

Więcej o Kampanii:

https://www.wsbinoz.edu.pl/o-uczelni/stop-depresji