• Prezentacja szerokiej roli analityka w dzisiejszym biznesie.
  • Wskazanie kierunków rozwoju, poczynając od podstawowego narzędzia używanego w każdej firmie jakim jest Excel.
  • Pokazanie kliku przykładów z życia wziętych na wprowadzenie automatyzacji w życiu codziennym w pracy z Excelem.
  • Istota i rola optymalizacji.
  • Omówienie wachlarza narzędzi i umiejętności, które trzeba rozwijać, aby podążać za trendami niezależnie od organizacji w której pracujesz.
  • Wskazanie kierunków na przyszłość.

Link do szkolenia https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MGJkODVjMTAtMDZmMC00NjJkLWFjY2YtOWQ1OGFiOGQyMDRj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522319454b3-dbc2-4dbf-a0c2-6c831ad33879%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d3ab9c5-728a-471d-bc2f-0978cb98c108%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9c263f76-a315-4c49-9936-09adc60d283a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true