LINK DO SZKOLENIA:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:df08fbaf82c44d1d9902a77d28256753@thread.tacv2/1634118481336?context=%7B%22Tid%22:%2223291488-0263-4d50-837c-a9f2eaaeef55%22,%22Oid%22:%228c08fcfd-5c39-4401-a63d-12a8e5726fe1%22%7D

 

KONSPEKT SZKOLENIA

Wprowadzenie do systemu ArCADia BIM

 1. Filozofia pracy z programem ArCADia BIM
 2. Omówienie interfejsu aplikacji

Rysowanie rzutu budynku

 1. Wprowadzenie osi modularnych
 2. Wprowadzenie ścian
 3. Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej
 4. Wprowadzanie schodów

Praca na kondygnacjach i zakładanie dachu

 1. Tworzenie nowej kondygnacji
 2. Modyfikacje rzutów ścian
 3. Rysowanie fundamentów
 4. Rysowanie dachu dowolnego
 5. Modyfikacje dachu
 6. Wprowadzanie otworów i facjatek dachowych

Wprowadzanie terenu

 1. Wysokość bazowa projektu
 2. Wprowadzanie punktów wysokościowych
 3. Definiowanie otworów w terenie

Aranżacja projektu

 1. Teksturowanie elementów
 2. Wprowadzanie obiektów 3D
 3. Tworzenie brył
 4. Rendering

Opis rysunków

 1. Przekroje
 2. Wymiarowanie
 3. Zestawienia
 4. Tabelki rysunkowe

Trener: mgr inż. arch. Magdalena Mihuniewicz

Szkolenie certyfikowane, przeznaczone głównie dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i inżynierii Środowiska.

UWAGA!
Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie na platformie Microsoft Teams (zainstaluj, jeśli nie masz). Z kilkudniowym wyprzedzeniem przed datą szkolenia wypełnij formularz na stronie: 
http://www.intersoft.pl/index.php?programy-dla-budownictwa=student-partner-form w celu uzyskania bezpłatnych licencji na pakiet Partner Student, które pozwolą na korzystanie z programów w pełnych wersjach. Licencje zostaną wysłane drogą mailową. W mailu będzie podany sposób instalacji programów i licencji.
Tu pobierz program ArCADia 14: 
http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe
Zapisując się na szkolenie, podaj adres mailowy użyty przy zakładaniu konta na MS Teams.