Staże wakacyjne 2021

 

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cel

Celem projektu jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej
1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec – wrzesień 2021 r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 18,30 zł bruttoza 1 godzinę lub minimum 2800 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin.

Dla pracodawców

Pracodawcy przesyłają Deklarację uczestnictwa w projekcie Staży wakacyjnych 2021 od 28 stycznia do 1 marca 2021 r., a następnie do 29 marca 2020 r. firmy zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w założonym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni w serwisie pracodawcom wszystkie ocenione aplikacje kandydatów zweryfikowane w drodze preselekcji  na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie przesłane aplikacje kandydatów bez preselekcji.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 do 30 kwietnia 2021 r.

W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub Listu Motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert staży wakacyjnych.

Kandydat może aplikować na max 5 ofert w ramach projektu, natomiast docelowo może odbyć tylko jeden staż.

 

Selekcja kandydatów

Selekcja kandydatów składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z oczekiwaniami pracodawców i tworzona jest lista najlepszych aplikacji kandydatów. Pracodawca ma możliwość otrzymania wszystkich aplikacji, które wpłynęły na daną ofertę i we własnym zakresie dokonania weryfikacji, oceny i selekcji.

W kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji i mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej do 14 czerwca 2021 r.

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 42 638 55 48,

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Ważne terminy

do 1 marca 2021 r. – przesłanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie Staży wakacyjnych 2021 oraz logotypu firmy – podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 29 marca 2021 r. –
dodawanie ofert staży wakacyjnych w profilu firmy po zalogowaniu na stronie www.praktyki.lodz.pl
1 do 30 kwietnia 2021 r. –
rekrutacja kandydatów, kampania promocyjna projektu
do 14 czerwca 2021 r. –
oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu.