Staże wakacyjne 2022

 

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cel

Celem projektu jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej
1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec – wrzesień 2022 r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 19,70 zł brutto za 1 godzinę lub minimum 3010 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin.

Dla pracodawców

Pracodawcy przesyłają Deklarację uczestnictwa w projekcie Staży wakacyjnych 2022 do 15 marca 2022 r., a następnie do 30 marca 2022 r. firmy zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w założonym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjno- informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni w serwisie pracodawcom wszystkie ocenione aplikacje kandydatów zweryfikowane w drodze preselekcji  na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie przesłane aplikacje kandydatów bez preselekcji.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 4 kwietnia do 4 maja 2022r.

W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub Listu Motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert staży wakacyjnych.

Kandydat może aplikować na maksymalnie 5 ofert w ramach projektu, natomiast docelowo może odbyć tylko jeden staż.

 

Selekcja kandydatów

2 ścieżki do wyboru:

1. Przeprowadzenie wstępnej selekcji przez Organizatora, wówczas w pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z wymaganiami pracodawców zawartymi w ofercie stażu. W tym przypadku, udostepnione zostają pracodawcy w serwisie wszystkie ocenione aplikacje kandydatów, a w kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji, mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne i następnie dokonują wyboru stażystów.

2. Pracodawca otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji, które wpłynęły na ofertę stażu i we własnym zakresie dokonuje weryfikacji, oceny i selekcji stażystów.

O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej do 15 czerwca 2022 r.

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu:

tel. (42) 638 55 48, (+48) 519 031 724

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Ważne terminy

do 15 marca 2022 r. – przesłanie Deklaracji udziału Partnerów w projekcie oraz logotypu firmy – podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 30 marca 2022 r. – dodawanie ofert staży wakacyjnych w profilu firmy po zalogowaniu na stronie www.praktyki.lodz.pl
4 kwietnia – 4 maja 2022 r. – rekrutacja kandydatów, kampania promocyjna projektu
do 15 czerwca 2022 r. – oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu.

 

Regulamin projektu

Deklaracja udziału dla Partnerów