Staże wakacyjne 2020

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic.

Cel

Celem projektu jest umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego podjęcie atrakcyjnej pracy oraz promocja wśród pracodawców staży wakacyjnych, jako doskonałego sposobu pozyskiwania pracowników.

Staż

Pracodawcy uczestniczący w projekcie zgłaszają przynajmniej
1 staż wakacyjny trwający minimum 1 miesiąc w okresie czerwiec – wrzesień 2020 r.

Wynagrodzenie

Wszystkie staże w projekcie „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 17,00 zł bruttoza 1 godzinę lub minimum 2600 zł brutto za każdy miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin.

Dla pracodawców

Pracodawcy przesyłają Deklarację uczestnictwa w projekcie Staży wakacyjnych 2020 od 1 do 28 lutego 2020 r., a następnie do 26 marca 2020 r. firmy zgłaszają oferty staży wakacyjnych poprzez dodanie treści ofert w założonym uprzednio profilu pracodawcy w serwisie www.praktyki.lodz.pl Jeśli firma nie posiada konta na portalu, dokonuje rejestracji, następnie po akceptacji administratora, może dodać oferty staży wakacyjnych.

Urząd Miasta Łodzi przeprowadzi kampanię promocyjną oraz informacyjną dotyczącą projektu oraz Fundatorów staży.

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu po 28 lutego 2020 r. mogą składać oferty staży i będą promowani w Internecie – ich logo nie będzie jednak umieszczone na nośnikach outdoroowych i materiałach drukowanych w ramach kampanii promocyjnej. Organizator przeprowadzi rekrutację i zgodnie z wytycznymi firmy udostępni w serwisie pracodawcom ocenione aplikacje kandydatów zweryfikowane w drodze preselekcji  na podstawie wymagań przedstawionych w ofercie stażu lub udostępni wszystkie przesłane aplikacje kandydatów bez preselekcji.

O ostatecznym wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.

W celu przesłania aplikacji uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania się w serwisie www.praktyki.lodz.pl oraz przesłania wymaganych dokumentów aplikacyjnych – CV lub Listu Motywacyjnego zgodnie z treścią wybranych ofert staży wakacyjnych.

Kandydat może aplikować na max 5 ofert w ramach projektu, natomiast docelowo może odbyć tylko jeden staż.

 

Selekcja kandydatów

Selekcja kandydatów składa się z 2 etapów. W pierwszym etapie aplikacje kandydatów są weryfikowane i oceniane przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi pod kątem zgodności z oczekiwaniami pracodawców i tworzona jest lista najlepszych aplikacji kandydatów. Pracodawca ma możliwość otrzymania wszystkich aplikacji, które wpłynęły na daną ofertę i we własnym zakresie dokonania weryfikacji, oceny i selekcji.

W kolejnym etapie kwalifikacji pracodawcy oferujący staże dokonują dalszej selekcji i mogą zaprosić wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

O wyborze laureatów staży decydują pracodawcy.

Wyniki

Ogłoszenie listy laureatów programu stażowego nastąpi najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Pytania?

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 42 638 55 48,

e-mail: stazewakacyjne@uml.lodz.pl

Ważne terminy

do 28 lutego 2020 r. – przesłanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie Staży wakacyjnych 2020 oraz logotypu firmy – podpisany skan prosimy przesłać na adres: stazewakacyjne@uml.lodz.pl
do 26 marca 2020 r. –
dodawanie ofert staży wakacyjnych w profilu firmy po zalogowaniu na stronie www.praktyki.lodz.pl
1 kwietnia do 14 maja 2020 r. –
rekrutacja kandydatów, kampania promocyjna projektu
do 26 czerwca 2020 r. –
oficjalne ogłoszenie listy laureatów projektu.