Laureaci „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta” 2021

Wyniki konkursu Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta

 1. Z Łodzią w świat – Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – 11 999,7 zł
 2. Film o białoruskich studentach w Łodzi – Fundacja Białorusini w Łódzkim – 11 970 zł
 3. Łódź akademicka integruje – plener malarski dla studentów ASP – Stowarzyszenie Pola Designu (Design Fields) – 8 906,4 zł
 4. ŁÓDŹ AKADEMICKA – otwarta i wielokulturowa – Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji ESCOLA – 10 755 zł
 5. Łódź – poznajMy się – Fundacja Szycie Życia – 9 800 zł
 6. Zostań z nami – łodzianami – Fundacja Szycie Życia – 7 560 zł
 7. “Kulturalne pogad@nki – Cultured t@lks” – Fundacja ARTernatywa – 7 450 zł
 8.  Łódź you? – Grupa nieformalna – just Łódź – 6 351 zł

Więcej o projektach …

W dodatkowym naborze otwartym dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

 1. Fundacja UŁ – Tuwim na nowo – międzynarodowo – 3 040,20 zł
 2. Centrum Inwestycji Społeczno-ekonomicznych (CISE) -Wrażliwość Miasta – Łódź wielu kultur – 3 040,20  zł
 3. Fundacja Szycie Życia – Łódź dla początkujących – 3 040,20  zł
 4. Fundacja Unamos Culturas – Zapraszam do stołu / At my table – 3 996, 00 zł

Więcej o projektach…