Galerii „Politechnika” swoją twórczość zaprezentuje dziesięć artystek tworzących Grupę Plus Minus. Zaprezentowane zostaną prace pokazujące indywidualny charakter twórczości każdej z nich, ich odmienne wizje sztuki i różne osobowości.

Wernisaż wystawy odbędzie się w środę 24 stycznia o godz. 15:00. Adres Galerii „Politechnika”: budynek Alchemium – I piętro, ul. Żeromskiego 114.

Na wystawie swoje prace zaprezentują: Barbara Cuper-Zbierska, Barbara Czerwińska, Elżbieta Dmowska-Sawczuk, Urszula Klechta, Izabella Klinger, Grażyna Margiel, Hanna Mróz-Witaszek, Maria Sadowska, Małgorzata Stopczyńska i Katarzyna Zbierska-Michalak. Wszystkie uczestniczki są absolwentkami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych).

Wystawę można będzie oglądać do połowy lutego.

Politechnika Łódzka