NORDEA funduje STYPENDIUM dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego

A może by tak zawalczyć o dodatkowe 700 zł miesięcznie? Nic prostszego! APLIKUJ o stypendium od firmy NORDEA!

O Stypendium może się ubiegać Student czwartego lub piątego roku studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Łódzkiego, który:
– Studiuje na:
a. Wydziale Zarządzania
b. Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
– Uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
– Może wykazać się działalnością w organizacji studenckiej lub na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego oraz dobrą znajomością łódzkiego środowiska akademickiego;
– Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym (min. B2).

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2018/09/Regulamin_Nordea.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-nordea/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/