Współpraca oraz szeroko rozumiane sieciowanie stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi nie tylko na rozwój instytucji, ale również na jej otoczenie zewnętrzne. Odkrywamy, że korzyści płynące z aktywności w sieci są znacznie większe niż te, które możemy osiągnąć działając indywidualnie. Poprzez efekt synergii, uzyskujemy nie tylko korzyści finansowe, lecz przede wszystkim społeczne.

Pierwszy dzień konferencji „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu” to przede wszystkim prelekcje i panele dyskusyjne, podczas których skupimy się na zagadnieniach:

  • Efektywna współpraca instytucjonalna: jak skutecznie współpracować, budować relacje i wykorzystywać potencjał wspólnego działania?
  • Networking akademicki: jak skutecznie nawiązywać relacje w dynamicznym świecie nauki, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem?
  • Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym: jak efektywnie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, przekładając wyniki badań naukowych na język zrozumiały dla społeczeństwa?
  • Nauka dla społeczeństwa : jak osiągać większy wpływ społeczno-gospodarczy wyników badań naukowych?

Podczas drugiego dnia zaplanowaliśmy natomiast część praktyczną –  miniwarsztaty i spotkania z ekspertami.

Wydarzenie odbywa się z udziałem Prof. Agnieszki Kurczewskiej, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Prof. Lucyny Woźniak, Prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Weź udział w konferencji, aby wspólnie eksplorować potencjał współpracy, budować sieci kontaktów i kreować społeczny wpływ nauki!

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim naukowców, doktorantów i pracowników uczelnianej administracji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:

NAUKA ŁĄCZY SIŁY: SIECIOWANIE DLA SPOŁECZNEGO WPŁYWU – 21-22 lutego 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!